Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świnoujściu
Strona Główna * Spacer po szkole * Plan Lekcji * Oferta edukacyjna * Wywiadówka * Ważne terminy * SMS Friday, 24 October, 2014
Nawigacja
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu Główne
Strona Główna
Spacer po szkole
Plan Lekcji
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Nowa galeria Piotra
Ekartki
Szukaj
Gimnazjum
Oferta edukacyjna
Osiągnięcia gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Szkoła
Współpraca międzynarodowa
Nasze grono
Pedagog szkolny
Biblioteka
Punkt medyczny
Biblioteka
Aktualności
Zapraszamy do biblioteki
Regulaminy
Koło Przyjaciół Biblioteki
Nowości wydawnicze
Ogłoszenia
Dokumenty szkoły
Obwód szkoły
Dokumenty szkoły - informacje ogólne
Statut
Program Wychowawczy
Podstawa programowa dla gimnazjum
Regulamin organizowania zajęć z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w LOMS
Historia i Tradycje
Historia szkoły
Nasze tradycje
Ze starych kronik
Informacje dla uczniów
Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum
Wykaz podręczników do klasy II gimnazjum
Wykaz podręczników do klasy III gimnazjum
Wykaz podręczników do klasy I LO
Wykaz podręczników do klasy II LO
Wykaz podręczników do klasy III LO
Zajęcia pozalekcyjne
Galeria Piotra
SKKT
Klasy informatyczne
Informacje dla klas III
Egzamin gimnazjalny - informacje podstawowe
Standardy wymagań egzaminacyjnych
Struktura i forma zestawów egzaminacyjnych
Informatory o egzaminie gimnzazjalnym
Przykładowe testy
Informacja o szkołach średnich
Informacje dla Rodziców
Rada rodziców
Wywiadówka
Ważne terminy
Certyfikaty i Projekty
Program Woliński Park Narodowy skarbem naszej małej ojczyzny
Szkola bez przemocy
Błękitny Patrol
Artykuły z życia szkoły
Artykuły
Download
Pliki do Pobrania
Pomoc
FAQ
Mapa serwisu
Kontakt
Regulamin serwisu
Pogoda
Statystyka strony

Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Równe szanse dla każdego - kluczem na lepsze jutro
Szkoła bez przemocy
Losowy cytat
  Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę. Jan Paweł II
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 7:48
 Zachód słońca: 17:47

 Dzień trwa:
9 Godzin 59 minut
I jest dłuższy od najkrótszego dnia o: 2:31
fluconazole nail fungus effexor and menstrual periods seroquel quetiapine fumarate how quickly does valium work clomiphene citrate infertility zocor side effect depression effexor xr rebate yasmin with drsp buy phentermine online sales phentermine and hyperthyroidism glucotrol xr and glucophage xr celecoxib shows promise recurrent prostate cancer no prior prescription phentermine 37.5 prevacid alternatives amitriptyline drug elavil headaches teva amoxicillin capsule filler synthesis of zoloft can zyban cause stomach problems holistic alternatives to ativan generic online pharmacy viagra buy carisoprodol 22 valium 10 dangerous side effects of drug lexapro enalapril and lotensin in animals ranitidine tab picture complications from overdose of lexapro paroxetine pills prozac weaning off phentermine 37.5 tablet metformin 500 picture 142 clonazepam liquid cialis comparison price driving and valium concommitant glucophage insulin celexa vs prozac us licensed pharmacies allegra antiallergic substitutes for premarin cream evista cramps zovirax ointment breast feeding maker of diflucan uses of ciprofloxacin for dogs cialis viagra soft tabs jaw fosamax buy named brand valium no prescription buy cheap nexium switch from lexapro to cymbalta lasix 80 aciphex oral infants how does wellbutrin help stop smoking tadalafil response prescription paroxetine mt soma asheville actos prozac pravachol index php difference between zyrtec and claritan check cod tramadol what is soma the drug tramadol hydrochlorothiazide seroquel interact with ciprofloxacin celebrex drug test positive marijuana stop taking lipitor dificulty digesting food where can you buy phentermine online lasix surgery physicians nature's prozac kurt valium when to stop taking yasmin tadalafil stamina ultram antidepressant xenical discussion boards celexa exhaustion diazepam usage in party nexium prices lorazepam and its biological relationship biaxin xl filmtab prilosec and fatigue stop cialis email vitoral versus lipitor verapamil arrhythmia answers com lexapro dose watermellon vs viagra what is the structure of zocor take allegra before a triathlon cephalexin 500 mg picture phentermine overseas pharmacy free zithromax ph effect on stability of atorvastatin bosentan and sildenafil bupropion weight los cialis headache and prevention valium meniere's pugs and prednisone sildenafil plasma dosing analgesic ultram ambien sleep 8 hours is valtrex an antibiotic india ambien free sample of diflucan over the counter form of zithromax generic replacement for nexium celexa causes anemia wellbutrin sr bupropion indiana viagra free gratis side effects of diovan altace mask hypoglycemia soma carisoprodol paypal zocor and eye floaters tramadol hc 37.5mg acne birth control pill yasmin xenical cost nexium allegra alesse prozac for sale is claritin reditabs gluten free bosentan and sildenafil and neonatal sideeffects of atenolol tramadol opiate generic atorvastatin atorvastatin calcium avandia taiwan yasmin dorpmann buy somas oline actos prices prednisone prescribing ciprofloxacin side effects wellbutrin and marijuana katelaris p viagra discount clomiphene citrate who should take cialis 5mg yasmin sch tze jama report norvasc pravachol protonix wellbutrin bextra effexor wikipedia lexapro bupropion fibromyalgia paxil and pindolol bipolar disorder seroquel in treatment of discounted norvasc drugs lexapro nexium vs prilosec otc weight loss discontinuing seroquel forum azithromycin with or without food lexapro and stomach pain cheap generic viagra from usa anemia dogs prednisone celebrex statin drugs should i take prozac christian clonazepam weight what is generic name for plendil yasmin mrowitzki diazepam withdrawal compare antidepresants effexor terazadone wellbutrin alprazolam soulubility is amoxicillin the same as penicillin 10 lisinopril mg sildenafil supplier get off of lipitor acid reflux breaking through nexium bupropion hydrochoride fortune magazine and prozac effective dosage of tramadol xenical aldara zovirax zyban zyrtec remeron drug side effects prozac phentermine leukocytoclastic vasculitis and lipitor lap-band with xenical pravachol hyzaar how does lorazepam make y expired klonopin medicine zoloft lamisil 250 propecia anxiety soma austin texas contraindications and pravachol ambien dosag soma fm christmas lamisil in nose plavix drug class levitra past cme conferences paroxetine paxil and increased cancer risk days to take clomid human viagra woman ativan medication challenge clomiphene test dimerization of ranitidine tramadol online rx chief does tetracycline cause tooth decay visual distubances prednisone elavil and dental surgery viagra men yasmin kurzhals phentermine constipation expect when taking clomiphene estradiol and pregnancy tramadol pictor clonazepam .5mg vs valium las vegas without imitrex prescription order prilosec online seroquel and nms but prozac online ovulation without clomid pied piper of prozac acolyte prevacid prilosec vs phentermine discounted yasmin carvajal avandia drug maker claritin hotel north charleston south carolina viagra euroa watermellon viagra news avandia warning zyprexa patient info effects of tapering prednisone yasmin sayyed attorney class action avandia propecia lowest price zyloprim for sale estradiol injections for ts uk altace tramadol fed ex overnight 180 synthroid lifttime therapy time therapy synthroids will wellbutrin increase sex drive nexium canada pharmacy lexapro and hair loss show available pediatric use of zoloft dj valium everybody move your body patient feedback on meridia ativan valium pregnancy diclofenac drops imitrex action proscar erection alprazolam brand name ativan prices wellbutrin patient assistance can phentermine give you canker sores ciprofloxacin sensitive to light cephalexin dosage per pound in cats prilosec pregnancy risk allegra motorsport find different medicine for prilosec adele allegra paroxetine dosing plavix treatment for liver disease lexapro ssri treatment of gerd with protonix discreet phentermine no prescription weight loss after paxil cipro and heartburn tramadol prescribing buy yasmin online no prescription lexapro topamax gad drinking alcohol with phentermine safe long-term clonazepam doses lexapro controlled substance schedule 4d atorvastatin trial neurontin treats anorexia buspar alternative lisinopril hct propecia cause acne actos patent expiration date ativan remeron azithromycin or doxycylcine adipex diet pills online trazadone prozac combination stability of atorvastatin calcium wellbutrin complications pregnancy soma locations dangers of infant motrin long use prescription drug to get off xanax pedicure finasteride mixing wellbutin and lexapro buy phentermine now carisoprodol phenthermine yellow can metformin raise your blood sugar im ativan for seizures ovulation bleeding on clomid actos chopt logic tina adelaide what is the diet pill adipex ambien side effects heath ledger side effects of taking celexa viagra and female libido dangerous side effects flomax drug prostate money order adipex singulair complaints irritability depression cough problems with propecia carisoprodol mexican amoxicillin medical valium mixed with dxm mycoplasma pneumonia with cipro protonix alcohol retinal artery occlusion nifedipine valium diazepam information valium prilosec poor appetite risperdal and dizziness prozac and blood pressure online pharmacy lexapro what is the classification of verapamil usa allegra order phentermine online without rx clindamycin ciprofloxacin buy ambien online 32 phentermine and prozac diet prozac interaction with trazadone antidote ativan buy fluoxetine online no prescription phentermine diet adhd pill rx generic viagra what illness will zithromax cure lortab vs neurontin prilosec proton protonix pump rabeprazole reflux prednisone myopathy piadas viagra biaxin xl medicine diet loss phentermine pill weight i take metformin paxil and leg pain new drug levitra dosage nyastatin diflucan candida paroxetine and mirtazapine soma cheap 120 overnight fedex online finasteride no prescription does cipro interact with oral contraceptives xanax withdrawl symtoms 300mg ranitidine patanol chantix allegra and clomiphene suing damaged by lipitor depot estradiol sildenafil citrate a when will generic valtrex be available prilosec 0d 0a augmentin diarrhea buy cheap imitrex online dogs cephalexin 250 mg canada tramadol hcl 50 mg active ingredients lexapro vs citalopram allegra substitute azithromycin mixed with beer zyrtec d back ache generic version nexium elavil and burning mouth protonix effect on drug test ranitidine tablet 300 mg pharmacological data purchase phentermine using mastercard bontril pravachol aciphex foradil zocor gynecomastia atenolol effects of out-of-date levitra fluoxetine hci side effects prevacid instructions expired seroquel cost of zocor complaints about zyrtec alternatives to protonix singulair adult dosage buy clomiphene in the usa side effects of premarin tablets ranitidine nl aricept in brain injury profits of prozac flexeril life in blood kremmer lasix zyrtec meltzer 279 patients cipro annie penn hospital aciphex actos phentermine zyban metformin aid conception pcos 12 hour zyrtec altace fedex delivery soma huxley definition doseages of aldactone zithromax crush hypertension viagra sildenafil citrate vigora 100 what drug is like viagra acetone atorvastatin surgery and plavix adipex online over night shipping phentermine meridia vs chances of getting pregnant using clomid flutamide metformin plus ethinylestradiol drospirenone for ovulation predictor kit and clomid metformin effects premarin problems and side effects prednisone prozac and remicade carisoprodol site lugares que venden vardenafil information on the drug ativan effexor diabetes metformin or glucophage fungal skin rash treatment diflucan dosage fioricet headache septra and augmentin phentermine online pharmac y elavil label warning suicide clonazepam interaction with diazepam but viagra synthroid and cognition singulair mrk 117 sildenafil magnetic strip retail locations abilene clomid tramadol c o d saturday delivery prednisone steroid catabolism medscape clomid in males celexa and anxiety side effects where was the soma cube invented 90 tramadol 50mg xanax cod fedex ambien pills purchase soma carisoprodol online is ceftin bad for teeth tetracycline alcohol tadalafil and drug interactions doctor phentermine fort lauderdale fl pharmacy tramadol hcl dosing plendil hypertension medication importance of taking synthroid anorexia caused by aricept zoloft online no prescription diffusion from soma to axon w soma viagra ireland nasal decongestant risperdal buy cheap diazepam depressed on buspar side effects of oral prednisone cheap cialis 32 chewing klonopin opensolaris forums alprazolam demerol valium carisoprodol pravachol 80 mgs online viagra purchasing seroquel and decreased semen chronic herpes outbreaks worse valtrex does norvasc slow heart rate indian pharmacy online phentermine viagra doctor consultation and shipping free metformin dosing acyclovir med term xanax for dogs with anxiety interaction alcohol and augmentin antidepressant medications celexa side effects eikenella and ciprofloxacin tramadol compund albuquerque and cialis nexium tingling order phentermine line lipitor cephalexin long term cialis use evista bone calcium levaquin digoxin and diltiazem mild gastritis clindex protonix prescription aricept side effects lexapro sex erection diary valium for dental work generic norvasc pictures can lipitor cause seizures yasmin g ng r tramadol stay in system lexapro and vivance soma water bed sheets pravachol actos plavix ritalin seroquel zoloft and effexor buy phentermine and ship to arkansas will prozac cause weight loss effexor xr to wellbutrin xl will viagra treat premature ejaculation pharmaceutical lexapro effects of paxil overdose altace reaction buy ultram no prescription needed medicine diclofenac no more nexium dangers of wellbutrin and lorazepam ultram and drug tests prozac headache forum carisoprodol carisoprodol addiction carisoprodol soma online replacement for premarin package insert metformin soma art galleries walk prevacid turbo ambien free overnight shipping cheap online finasteride buspar and ginko biloba viagra gel aka james bond allegra print evanston tramadol for feline slurring words celebrex side effects of ativan and flexeril insomnia taking lexapro relax imitrex cost nexium website heartburn aetna doctors who prescribe xanax side effects seroquel side effects from lexapro withdraws from ativan pharmacy degree fioricet flomax zoloft swollen hands and atenolol soma carisoprodol tablets 250 mg zyrtec antihistamine reaction prednisone tablets usp soma inn cafe phentermine 37.5mg tablets remeron dosage sildenafil with cocaine altace info 3a prednisone dose related side effects premarin and heartburn prenatal effects of claritin can you get high from flexeril discount drug viagra cheap 37 5 phentermine rx what is the prescription cipro sam-e and prilosec meridia weight loss drug information information driving under the influence of ambien low cholesterol diet tramadol ambien ingredients biaxin and fentanyl meridia canada effectivness of effexor memory loss celexa one week enough diflucan for candida jail sentene for xanax propranolol er constipation cheap viagra discount viagra buy viagra wellbutrin and delusions lexapro withdraw symptoms tetracycline dangers effexor bulletin board what is diclofenac sod 75 escasez de metformin por terremoto arbiter atorvastatin phentermine and pharmacy metformin and clomid can i take altace with lipitor imitrex oral order paxil and birth control metformin side effects weight naprosyn spleen xanax 0.5 mg phentermine tramadol viagra adipex uses for nexium pregnant clomid normal ranges for lh and estradiol efectos secundarios de lipitor allergic reaction to levaquin levaquin medication is celexa a tricyclic type viagra compare price buy valium online canada zoloft viagra ejaculation atorvastatin fraud my viagra pornstar celebrex expiry date lipitor dosing guidelines for seniors 2mg xanax no prescription clarithromycin and motrin celebrex mixed with bactrim ons for finasteride tablet is lexapro addicting yasmin ahmad biography coupon for imitrex aricept for cfs can wellbutrin be substituted for zoloft structure of augmentin metformin and femara buspar medication as needed herbal viagra holland barrat snorting claritin d prednisone used for allergy cozaar and coughing 5-htp prozac saw palmetto or finasteride viagra pfizer sildenafil citrate impotency treatment lexapro verses paxil klonopin and urine screening drug losartan tapering off clonazepam what is ciprofloxacin taken for ambien blue tamoxifen effectiveness recurrence of cancer paxil and ranitidine prozac and flonase glucophage er claritin contraindications order very cheap tadalafil online ambien high lasts instructions for giving prevacid solutabs fosamax questions lexapro law suits atrophy vaginal soreness premarin how to get off zyprexa ciprofloxacin contraindication medication amoxil lasix rem scan purpose of xanax mixing alcohol with zoloft betta tetracycline gel actos side effects message board self medicating with wellbutrin chinese conterfit viagra pills buy adipex prescriptions on line prevacid overnight no prescription xanax on-line ambien affecting lymph system wedding night viagra depression drugs zoloft prozac zoloft is wellbutrin an maoi inhibitor singulair and weight premarin structure vyvanse and wellbutrin dosages for actos benefits of lexapro side effects of quit taking celexa viagra history of prescription prevacid acid doctor treatment information prescription drug assistance for plavix active ingredient in phentermine zoloft study sertraline hcl 50 mg tabl mg alprazolam drug stores online cialis 32 fluconazole wikipedia the free encyclopedia ativan prescription pharmacy online altace 5 mg phentermine delivered fsat by fed x prednisone iv 1000 how does ultram make you feel pfizer viagra blue pill lymph node decrease canine cephalexin aricept 20mg how many somas should be taken acyclovir pregnancy soma sushi houston restaurant lorazepam no prescription required diflucan retail price zenegra print sildenafil citrate order form ambien interaction alcolhol tenormin atenolol side effects zocor exhaustion prozac in the water ranitidine msds generic equivalents zocor zetia celexa slowed reactions diovan interaction with vitamin supplement pill shape and colors flexeril aldactone dosage allegra causes cold xanax vs ambien is wonderful allegra email zweigstelle or filiale news release on singulair counteract levaquin side effects celebrex litigation is neurontin a mao inhibitor atenolol allergy shots overnight adipex why celebrex aciphex indications meridia and zoloft controversies with xanax regaalis cialis garden of sin viagra effexor x-r ambien and impotence changing from celexa to wellbutrin clomiphene citrate and my immune system stop taking lexapro and feeling tired paxil or lexapro celebrex arthritis order zocor ciprodex versus augmentin soma lyrics alternatives to actos azithromycin hives sintomas pastilla adipex lexapro vs effexor for anxiety what class of drug is lisinopril valium no presciption naproxen package insert purchase cialis a drug generic online phentermine pharmacy online gum diclofenac zoloft withdrawel symptoms cipro reduces leg edema buy tadalafil prescription price cardura prostate phentermine no script fedex overnight nexium bone loss cephalexin fatigue take singulair night paxil type drugs buy adipex no doctor protonixs rebate clomid mucus nascar cialis car sheraton soma bay diazepam mode of action lotensin altace online 50webs com order site tadalafil premature baby saved by viagra flomax given in evening wellbutrin orgasm propecia long term buy zithromax dosage climida ace inhibitors lisinopril hcl remeron and insomnia prozac and clonazepam cheap norvasc ultracet side effects norvasc prednisone generic name flomax buy allegra where damage prilosec stomach xanax duration times naproxen and bleeding medical arts phentermine negative reports on zyrtec moms of autistic kids take lexapro comparing soma or flexeril or skelaxin can i take levotiroxina with prozac singulair adverse effects medications substitute atenolol effexor weight opinions beagle aggression prozac ultram er information viagra and dogs buy ranitidine oral syrup doses of zithromax aciphex $30 rebate offer potentiation of warfarin's clinical effect lipitor wean off paxil cr snort phentermine viagra boring edinburgh pages site herpes zoster acyclovir day medication commonly phentermine 37.5 overnight delivery lexapro message boards high progesterone level clomid drug screen xanax level hair breaking on top and metformin result trial sumatriptan combo naproxen levaquin hotline soma watson brand tinnitus clonazepam anti histamine and wellbutrin statin zocor side effects order phentermine online taking magneisum and wellbutrin how to break ambien addiction glucophage for pcos ultram 059 order phentermine versus wellbutrin zyban crushable amoxicillin phentermine 30mg yellow pill effects of mixing xanax asnd hydrocodone time absorption paxil noticeable difference zyrtec sale buyviagra cialas viagra pharmacy carisoprodol somas by watson different names for valium buy cephalexin without a prescription tramadol hydrochloride 2c acetaminophen why discard amoxil after expire allegra keyword natural equal to flomax cuba gooding viagra commercial online doctor consultations for valium claritin loratadine utah generic adipex 37.5 zyrtec claritin combination too much wellbutrin cymbalta xet paroxetine seroxat paxil ranitidine hydrochloride properties motrin buy sample size motrin yasmin weight gain vardenafil shortsightedness augmentin alergic sertraline india zyprexa withdrawal discussion better meridia than xenical ara chang soma phentermine 37.5 $93 soma ego mckenna systemic fungal infection fluconazole viagra safe dose bupropion and smoking cessation furosemide or mannitol in goats drug interactions for claritin the orgy drug levitra ambien cr alternatives find xanax muscle flexeril soma natural sertraline no prescriptioon forums about paxil and birth defects augmentin making me sick can i use atarax and benedryl cheap diet pills called phentermine dyslipidemia and atorvastatin and exenatide pdf cheapest viagra online in the uk lipitor is superior to crestor nasacort aciphex phentermine actos imitrex generic viagra work sertraline drug interactions keflex use with animals extra cheap phentermine with online consultation fast virginia phentermine naprosyn erowid
Witamy

  Witamy w witrynie naszej szkoły. Zadaniem naszego serwisu jest dostarczenie wszystkich możliwych informacji dotyczących szkoły. Cała witryna podzielona jest na działy i w nich należy szukać interesujących nas informacji. Pomocny może być link szukaj lub mapa witryny. Jeżeli masz ciekawe propozycje lub nie znalazłeś informacji, która powinna się znaleźć w serwisie to zgłoś to przez e-mail. Zasady korzystania z serwisu określa regulamin.


Dane Teleadresowe:
Tel. +48 91 321 47 14
Adres ul. W. Witosa 12
72 - 600 Świnoujście

        
Obiady listopad
Ogłoszenia

Informacje w sprawie obiadów szkolnych

Odpłatność – Listopad 2014

Uczniowie : 18 dni x 4,50 zł = 81,00

Nauczyciele : 18 dni x 8,00 zł = 144,00

Pracownicy Obsługi/Administracji : 18 dni x 8,64 zł = 155,52

 Stołówka szkolna wydaje obiady podczas przerw lekcyjnych w godzinach:

 Uczniowie : 12.15 - 12.35

                   13.20 - 13.35

Nauczyciele/ Pracownicy:  12.15 – 14.00 

Wpłaty za obiady przyjmowane są gotówką w pokoju 71 (I piętro – Księgowość)

Dokonanie wpłaty za obiady potwierdzone jest wydaniem przez kasjera szkoły paragonu fiskalnego wraz z imienną kartą obiadową.

Kasa czynna : 03.11.2014 – 07.11.2014

Godz.  8.00 – 12.00

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie w/w terminu.

W razie braku możliwości wpłaty w podanym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny :

91 321 47 14 (Księgowość)

Przypominamy o braku możliwości dokonywania odpisów.

W przypadku nieobecności obiad można odebrać w stołówce szkolnej.

Dodane przez rzatne dnia 24.10.2014 0 Czytań Drukuj
Lista uczestników II etapu Konkursów kuratoryjnych dla szkół podstawowych

Lista uczestników II etapu Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

 

Nazwisko ucznia

Imię / imiona ucznia

 

Nazwa szkoły

  1.  

Drogosz

Zuzanna Iga

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I

2.

Antończyk

Kinga Agata

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I

3. 

Baczyńska

Julia Wiktoria

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I

4.

Gryszkiewicz

Bartosz

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I

5. 

Wolniak

Jakub

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

6.

Topolski

Kacper

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

7. 

Walczak

Jakub

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

8. 

Kimel

Magdalena

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

9. 

Puchała

Aleksandra Maria

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej R.P.

10.

Stryczyński

Tymoteusz Marcin

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej R.P.

11.

Drążyk

Agnieszka Weronika

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej R.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista uczestników II etapu Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych

LP

Nazwisko ucznia

Imię / imiona ucznia

 

 

Nazwa szkoły

1.

 

Szuberska

Julita

Szkoła Podstawowa nr 2  im. majora Henryka Sucharskiego

2.

 

Manicki

Mateusz

Szkoła Podstawowa nr 2  im. majora Henryka Sucharskiego

3. 

Glaspan

Patrycja

Szkoła Podstawowa nr 2  im. majora Henryka Sucharskiego

4. 

Zielińska

Wiktoria

Społeczna Szkoła Podstawowa STSG

5. 

Topolski

Kacper

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

6. 

Kula

Julia

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

7. 

Chmiel

Kacper Maksymilian

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

8. 

Garczyński

Grzegorz Michał

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

9. 

Puchała

Aleksandra Maria

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

10. 

Gos

Jakub

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

11. 

Kierpiec

Zuzanna Karolina

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

12. 

Khosh Rouz Ablouei

Meysam

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

13. 

Antończyk

Kinga Agata

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka 1

14. 

Gryszkiewicz

Bartosz

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka 1

15. 

Piaseczny

Adam Kazimierz

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka 1

16.

Ożóg

Michał Krzysztof

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka 1

 

 

Dodane przez rzatne dnia 21.10.2014 2 Czytań Drukuj
Zawody

9 pażdziernika 2014 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych .Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli w swoich sztafetach pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych.Gratulujemy!!!!! I życzymy dalszych sukcesów w Finale Wojewódzkim 22.10.2014 w Przelewicach.Ze sportowym pozdrowieniem A.Górska.

Dodane przez rzatne dnia 18.10.2014 9 Czytań Drukuj
Ogłoszenie

OSOBY CHĘTNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE ARTYSTYCZNYM

„FESTIWAL TALENTÓW”

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE W DNIU 21-10-2014 (WTOREK)

GODZ. 10:30 W SALI KONFERENCYJNEJ.

 

W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się z panią R. Szafrik lub I. Wolicką

Dodane przez rzatne dnia 15.10.2014 8 Czytań Drukuj
Profilaktyka chorób nowotworowych

Zapraszamy uczniów wszystkich klas na wystawę zorganizowaną

z okazji trwającego Miesiąca Walki z Rakiem.

Prezentowane materiały mają  na celu zwrócenie uwagi na potrzebę wczesnej diagnostyki i  pokazanie, że sami możemy w dużym stopniu ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwory, zmieniając nasz styl życia.

Dodane przez rzatne dnia 13.10.2014 13 Czytań Drukuj
Biegi przełajowe
Sport

W dniu 30.09.2014 odbyły się Jesienne biegi przełajowe w których brali udział również uczniowie naszej szkoły. Wśród dziewcząt najszybsza okazała się uczennica naszego gimnazjum Joanna Zając na drugim miejscu uplasowała się Sandra Mirończuk zaś piąte miejsce zajęła Kamila Cudnik, szósta była Kasia Maćkowiak wszystkie chodzą do klasy pierwszej "s" oprócz Sandry 2 "e". Wielkie brawa i gratulacje !!!! Wśród chłopców zwyciężył uczeń Michał Nowakowski , drugie miejsce należy do Jonatana Cackowskiego a magiczne czwarte do Tomasza Bilskiego wszyscy trzej uczęszczają do naszej szkoły. Panom w dniu ich święta szczególnie gratulujemy!!!!!!!!!!!!!

 

Dodane przez rzatne dnia 02.10.2014 17 Czytań Drukuj
Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Sport

W dniu 24.09.2014 uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach pod nazwą Szkolnej Ligii Lekkoatletycznej. Rywalizowali na dystansie 60 metrów, 300 m , 600 m, 1000 m oraz w skoku w dal i pchnięciu kulą. Wyniki poznamy we wtorek 30.09.2014 roku na kolejnych zawodach czyli Jesiennych Biegach Przełajowych z których też przekażemy obszerną relację. Ze sportowym pozdrowieniem Anna Górska

Dodane przez rzatne dnia 02.10.2014 18 Czytań Drukuj
Dzień Patrona i Ślubowanie klas I

Dodane przez rzatne dnia 27.09.2014 19 Czytań Drukuj
Integracja 2014
Newsy

Jak co roku we wrześniu w szkole odbyły się zajęcia integracyjne w klasach pierwszych które mają pomóc w odnalezieniu się w nowej szkole i klasie.

Dodane przez rzatne dnia 16.09.2014 47 Czytań Drukuj
Bezpieczna Szkoła

Dodane przez rzatne dnia 16.09.2014 23 Czytań Drukuj
Ciekawostki z Facebooka

 

Okazuje się, iż Facebook jest nie tylko portalem społecznościowym oraz doskonałym komunikatorem, ale i czasami źródłem ciekawostek historycznych. Przed kilkunastoma dniami na profilu Stowarzyszenia „Grupa Mielin” specjalizującym się w publikacji archiwalnych zdjęć Świnoujścia zamieszczone zostały dwie fotografie przedstawiające początki budowy naszej Szkoły.  Obie fotografie, za zgodą Stowarzyszenia publikujemy.

 

Dodane przez rzatne dnia 12.09.2014 35 Czytań Drukuj
Strona 1 z 36 1 2 3 4 > >>
Logo szkoły
SPONSOR GŁÓWNY

I
Rejonowy
Konkurs
Ekologiczny

VIII
Rejonowy
Konkurs
Matematyczny

Gmin
Świnoujście
Międzyzdroje
Wolin
Medal PKOl

Zobacz więcej ...

SMS

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Świnoujściu

Zapraszamy na naszą stronę WWW
Zaproszenie

Drodzy szóstoklasiści

Serdecznie zapraszamy Was od września do naszej szkoły
ABC projektu edukacyjnego

Zobacz więcej ...

Tryton 2008

Szkoła nasza została wyróżniona nominacją do Trytona 2008

Nasze logo najlepsze

Uczeń naszej szkoły zwyciężył w konkursie na nowe logo
Europejskiej Rodziny Szkół

Czarna Jedynka

Nawet nie wiesz, że przygoda jest tak blisko

Zapraszamy na nasze zbiórki
Wyszukiwarka


Link dnia
scholaris
Plik dnia
7-zip
Wielkie odliczanie
Pozostało jeszcze ...

-118 Dni
-18 Godzin
-48 Minut
-27 Sekund

... do Wakacji.
To już wcale nie tak długo!
Najczęściej pobierane
   Microsoft Security ... 1623
   OpenOffice 1463
   Avira AntiVir Perso... 1379
   Scribus 1298
   AVG Anti-Virus Free... 1096
Top 5 Linków
   Dobre programy [2650]
   PandaActiveScan [2598]
   Wolna encyklop... [2566]
   ArcaOnline [2503]
   Słownik języka... [2343]
Top 5 Artykułów
Gościmy rówieś... [14174]
Wspomnienia z ... [3676]
Młodzi ekolodz... [2905]
Wiersz "Rodzina" [2633]
Wiersz "Źli lu... [2537]
Top 5 News
Dyplom [3866]
Drzwi Otwarte ... [3734]
Zmiana PLANU L... [3659]
Dzień Pamięci ... [3450]
WIELKI SUKCES ... [3417]
 Theme by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2012 7333809 Unikalnych wizyt